toiminnanjohtaja

Toiminnanjohtajan hakuilmoitus

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry hakee osa-aikaista toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Suomen Puhallinorkesteriliitto on maan suurin valtakunnallinen puhallinmusiikkijärjestö. Sen muodostaa noin 270 puhallinorkesteria sekä lisäksi henkilö- ja yhteisöjäsenet. Toimintaa ohjaa puhallinmusiikkialan asiantuntijoista koostuva hallitus.

Toiminnanjohtajan tehtäviin kuuluvat liiton jäsenasiat, verkostotyö sekä avustusten hakeminen ja niistä raportointi. Lisäksi toiminnanjohtaja vastaa liiton kokousten, tapahtumien ja koulutusten käytännön järjestelyistä. Työ edellyttää hyvää kulttuurikentän asiantuntijuutta, järjestötuntemusta, hyviä kirjallisia ja suullisia valmiuksia sekä sosiaalisen median tuntemusta. Työhön kuuluu viikonloppu- ja iltatöitä erikseen sovittuina ajankohtina (liiton omat tapahtumat ja hallituksen kokoukset).

Loppuvuoden muistilista toiminnanjohtajalta:

talvinen omenapuu

Toimintavuosi alkaa olla joululauluvaiheessa, mutta ajatukset ovat jo tiukasti tulevassa vuodessa.

  • Osana jäsenpalvelujamme toimiva finnbandshop.com lopettaa toimintansa helmikuun 2023 lopussa. Huomioi tämä ja hanki uutuusnuotit joulupukin pakettiin jo tämän vuoden puolella.
  • liitolle avataan uudet verkkosivut vuoden 2023 alkupuolella. Viestimme asiasta lisää mahdollisimman pian.
  • Valtakunnalliset Puhallinpäivät on Turussa17.-19.3.2023. Tapahtumapassin voi hankkia PuhApp -sovelluksesta tammikuussa. Kaikkein helpoin tapa ottaa sovellus käyttöön, on Google-tunnukset, jolloin ei tarvitse muistaa erikseen mitään tunnussanoja.

Muuttuneet osoite ja laskutustiedot

Tiedoksi jäsenille: MUUTOKSIA TOIMINNANJOHTAJAN TYÖAJOISSA

Lyhennetty työaika:

Toiminnanjohtaja Sirpa Berg on anonut osittaista virkavapaata, ja liiton hallitus on myöntänyt anotun vapaan siten, että toiminnanjohtaja tekee lyhennettyä työaikaa (10 t/viikko) ajalla 1.4.–31.5.2021, 1.8.–31.8.2021 sekä 1.12.–31.12.2021.
Toiminnanjohtaja palvelee jäsenistöä em. kuukausina lyhennetyn työajan sallimissa puitteissa ja ohjaa tarvittaessa asiat hallituksen jäsenten hoidettaviksi.

Lomautus: