Tiedoksi jäsenille: MUUTOKSIA TOIMINNANJOHTAJAN TYÖAJOISSA

Lyhennetty työaika:

Toiminnanjohtaja Sirpa Berg on anonut osittaista virkavapaata, ja liiton hallitus on myöntänyt anotun vapaan siten, että toiminnanjohtaja tekee lyhennettyä työaikaa (10 t/viikko) ajalla 1.4.–31.5.2021, 1.8.–31.8.2021 sekä 1.12.–31.12.2021.
Toiminnanjohtaja palvelee jäsenistöä em. kuukausina lyhennetyn työajan sallimissa puitteissa ja ohjaa tarvittaessa asiat hallituksen jäsenten hoidettaviksi.

Lomautus:
Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:n hallitus on päättänyt lomauttaa toiminnanjohtaja Sirpa Bergin ajalla 1.6.–31.7.2021. Lomautuksen perusteena on valtionavun pienenemisestä aiheutunut liiton heikentynyt taloudellinen tilanne. (Hallituksen kokous 14.3.2021, kokouspöytäkirjan kohta 6.)

Kesäkuukausina yhteydenottoihin vastaavat liiton puheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, yhteystiedot löytyvät liiton verkkosivulta https://spolli.com/node/1 . Ansiomerkkihakemukset yms. hoituvat verkkosivujen kautta myös kesäkuukausina.
Toiminnanjohtajan työaikamuutoksista huolimatta ottakaa rohkeasti yhteyttä aina kun asiaa ilmenee.