Rekisteriseloste

Suomen Puhallinorkesteriliitto ry:llä on tietosuojalakiin perustuva jäsenrekisteri. 

Jäsenrekisteri:

Yhdistyslain 11§ pykälän mukaan yhdistyksen on pidettävä jäsenluetteloa.

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenrekisterin avulla kerätään liiton jäsenmaksut sekä lähetetään jäsenlehti ja tiedotteita. Jäsenrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenrekisterissä on seuraavat tiedot orkesterijäsenestä ja yhteisöjäsenestä:

 • Orkesterin tai yhdistyksen nimi 
 • Yhteyshenkilön nimi ja tehtävä organisaatiossa
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite, johon liiton tiedotteet ja jäsenmaksulaskut voidaan lähettää
 • Yhteyshenkilön postiosoite, johon liiton jäsenlehti lähetetään
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero

Orkesterijäsen voi ilmoittaa useamman yhteystiedon (puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, kapellimestari). Jäsen ilmoittaa, mitä yhteystietoa käytetään ensisijaisesti tiedotukseen ja jäsenmaksun laskutukseen.
Jäsen ilmoittaa, saako Suomen Puhallinorkesteriliitto lähettää orkesterijäsenen tai yhteisöjäsenen yhteystietoon muuta puhallinmusiikkiaiheista tiedotusta.

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenrekisterissä on seuraavat tiedot henkilöjäsenestä:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite, johon liiton tiedotteet ja jäsenmaksulaskut voidaan lähettää
 • Postiosoite, johon liiton jäsenlehti lähetetään
 • Puhelinnumero

 Jäsen ilmoittaa, saako Suomen Puhallinorkesteriliitto lähettää henkilöjäsenen yhteystietoon muuta puhallinmusiikkiaiheista tiedotusta.

Rekisterin ylläpitäjä:

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenrekisteriä ylläpitää liiton rahastonhoitaja ja toiminnanjohtaja.

Jäsenrekisteri sijaitsee pilvipalvelussa salasanan takana. Salasana on tiedossa vain Puhallinorkesteriliiton hallituksella. Suomen Puhallinorkesteriliitto ei ylläpidä rekisteriä manuaalisesti paperilla.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Jäsenrekisterin tietolähteenä on liiton toimintakysely, jonka jäsenet palauttavat vuosittain. Lisäksi jäsenet voivat ilmoittaa vuoden aikana muuttuneet yhteystiedot suoraan liiton rahastonhoitajan ja sihteerin yhteystietoihin.

Muut kuin jäsenrekisteriin perustuvat rekisterit:

Suomen Puhallinorkesteriliitto lähettää jäsenlehden myös sidosryhmille, joiden postiosoitteista pidetään osoiterekisteriä. Osoiterekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

Osoiterekisteri sijaitsee pilvipalvelussa salasanan takana. Salasana on tiedossa vain Puhallinorkesteriliiton hallituksella. Suomen Puhallinorkesteriliitto ei ylläpidä lehden osoiterekisteriä manuaalisesti paperilla.

Rekisterissä on seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Postiosoite, johon liiton jäsenlehti lähetetään


Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Jäsenlehden postitusta varten Suomen Puhallinorkesteriliitto luovuttaa neljä kertaa vuodessa jäsenrekisteriin ja sidosryhmien osoiterekisteriin perustuvan päivitetyn postituslistan sähköpostilla kirjapainolle, joka vastaa jäsenlehden postituksesta. Postituslistaa ei luovuteta muille osapuolille.

Rekisterin ylläpitäjät ja yhteyshenkilöt rekisteriä koskevissa asioissa:

Taloudenhoitaja Lassi Takanen                                     Toiminnanjohtaja Sirpa Berg
Pitkäkatu 32-24 B 25                                                    Liitokurrenkaari 62 B
40700 Jyväskylä                                                           40320 Jyväskylä
spol.talous@gmail.com                                                spol.toiminnanjohtaja@gmail.com