Livenä Leffaan -elokuvamusiikin kiertue alkaa 23.8. Finlandia-talossa!

Sotilasmusiikkialan Livenä Leffaan -kiertue on valtakunnallinen, syksyn 2016 aikana yhdessä paikallisten musiikkiopistojen ja konservatorioiden kanssa järjestettävä elokuvamusiikin konserttisarja, joka ulottuu ympäri Suomen Helsingistä Rovaniemelle saakka.

Kiertue on ensimmäinen valtakunnallisesti musiikkiopistojen kanssa yhteisesti suunniteltu kokonaisuus, jossa konsertit toteutetaan kaikkien ammattisoittokuntien omalla toiminta-alueella samaa ohjelmistoa hyödyntäen.

Konsertin aikana yleisö pääsee sukeltamaan elokuvamaailman tunnetuimpiin ja myös uusimpiin sävelmiin. Suurin osa kappaleista kuullaan ammattisoittokunnan esittämänä ja konsertin loppupuolella alueen nuorisopuhallinorkesterien muusikot nousevat lavalle soittamaan yhdessä soittokunnan kanssa.

Kaikki konsertit alkavat klo 18.00.

Vapaa pääsy! Tervetuloa!

 

Lisätietoja:

sotilasmusiikkialan intendentti Marjo Riihimäki p.0299 500 732

konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi -> Livenä Leffaan

 

KONSERTTIPAIKAT JA AJANKOHDAT:

T I   2 3 . 8 .   H E L S I N K I ,  F I N L A N D I A - T A L O, K A A R T I N   S O I T T O K U N T A

 

K E   3 1 . 8 .   S A V O N L I N N A ,   O K L - H A L L I , R A K U U N A S O I T T O K U N T A

 

K E   7 . 9 .   H E L S I N G I N   K O N S E R V A T O R I O ,   R U O H O L A H T I , K A A R T I N   S O I T T O K U N T A

 

K E   7 . 9 .   R O V A N I E M I ,   S O I T T O K U N N A N  K O N S E R T T I S A L I . L A P I N  S O T I L A S S O I T T O K U N T A

 

T O   8 . 9 .   P O R I ,   L Y S E O N   S A L I , L A I V A S T O N  S O I T T O K U N T A

 

P E   9 . 9 .   R A U M A ,   R A U M A - S A L I , L A I V A S T O N  S O I T T O K U N T A

 

T I   1 3 . 9 .   O U L U ,   M A D E T O J A - S A L I , L A P I N  S O T I L A S S O I T T O K U N T A

 

K E   1 4 . 9 .   K A J A A N I ,   K A U K A M E T S Ä N   S A L I , L A P I N  S O T I L A S S O I T T O K U N T A

 

P E   1 6 . 9 .   J O E N S U U ,   K O N S E R V A T O R I O N   S A L I , R A K U U N A S O I T T O K U N T A

 

T I   1 . 1 1 .   K U O P I O ,   M U S I I K K I K E S K U S , I L M A V O I M I E N  S O I T T O K U N T A

 

K E   2 . 1 1 .   J Y V Ä S K Y L Ä ,  S I L T A S A L I , I L M A V O I M I E N  S O I T T O K U N T A

 

T O   3 . 1 1 .   T A M P E R E ,   P Y Y N I K K I S A L I , I L M A V O I M I E N  S O I T T O K U N T A