Liiton vuosikokous Turussa 12.3.

SPOL:n vuosikokouksessa oli paikalla 32 henkeä eri puolelta Suomea. Kokouksessa mm.

  • esitettiin liiton tilit ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2015
  • esitettiin liiton talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2016
  • hyväksyttiin tilit sekä myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus
  • hyväksyttiin jäsenmaksut vuodelle 2016
  • valittiin Raine Ampuja liiton puheenjohtajaksi vuodeksi 2016 
  • valittiin hallituksen jäsenistä erovuoroiset (Kajander, Koskinen, Viitasaari, Wallin) jäsenet uudelleen seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi
  • hyväksyttiin hallituksen esittämät sääntömuutokset liiton sääntöihin koskien tilintarkastajien valintaa sekä kokouksen koollekutsumista myös sähköpostilla