Jäsenmaksut

Jäsenmaksusta päätetään vuosittain liiton vuosikokouksessa Valtakunnallisilla puhallinpäivillä. Tässä päivitetyt jäsenmaksut, jotka on suhteutettu orkesterin kokoon seuraavasti:

1-9 jäsentä  70 € äänimäärä vuosikokouksessa 1
10-19 jäsentä 90 € äänimäärä vuosikokouksessa 2
20-29 jäsentä 110 € äänimäärä vuosikokouksessa 3
30- jäsentä 165 € äänimäärä vuosikokouksessa 4 
yhteisöjäsen  110 € äänimäärä vuosikokouksessa 1 
henkilöjäsen 35 € äänimäärä vuosikokouksessa 1