Hallituksen kokouksen päätöksiä

Hallitus päätti edellisissä kokouksissa mm. seuraavaa:

  • hyväksyttiin uusi henkilöjäsen sekä hyväksyttiin toimintansa lopettaneen orkesterijäsenen ero liitosta
  • todettiin ettei viime kokouksen jälkeen ole saatu uusia ansiomerkkianomuksia eikä kutsuja jäsenten vuosijuhlakonsertteihin
  • käsiteltiin saapuneet raha-anomukset sekä muuttuneet tapahtumat jotka johtuvat tämänhetkisestä koronatilanteesta
  • käsiteltiin ajankohtaiset koulutusasiat sekä tehtiin päätöksiä tulevista koulutustapahtumista
  • sovittiin että seuraavan jäsenlehden aineisto tulee olla valmiina viimeistään 30.4.
  • vuosikokouksen jälkeen hallitus järjestäytyi ja jakoi tehtävät pääasiassa edellisen vuoden työnjaon mukaan. Uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin Anne Kankare.
  • järjestäytymisen yhteydessä jaettiin myös kokousedustajien tehtävät eri toimielimissä puheenjohtajalle, toiminnanjohtajalle ja hallituksen jäsenille
  • päätettiin kokoontua seuraavaan kokoukseen su 24.5.2020