Hallituksen kokouksen päätöksiä 11.2.

SPOL:n halltus kokoontui Tampereella la 11.2. ja päätti mm. seuraavaa:
- hyväksyttiin viime kokouksen jälkeen saapuneet jäsenhakemukset: Lapin musiikkiopiston ystävät ry (yhteisöjäsen) ja Puhallinorkesteri Mansetti (orkesterijäsen)
- hyväksyttiin viime kokouksen jälkeen anotut ansiomerkit ja muut huomionosoitukset
- myönnettin koulutusavustus Kalakukko-Orkesterille Kuopioon sekä tappiotakuu Valtakunnallisille Puhallinpäiville Rovaniemelle
- hyväksyttiin viime kokouksen jälkeen maksetut laskut sekä allekirjoitettiin vuoden 2016 tilinpäätös
- valittiin Vuoden Pinna ja Vuoden Puhallinorkesteri -palkintojen saajat, jotka julkistetaan Rovaniemellä 18.3.
- käytiin läpi vuosikokouksen liittyvät kokousdokumentit ja kokousasiat sekä niihin valmistautuminen
- käytiin läpi liiton 40-vuotisvastaanottoon ja Puhallinmusiikin päivään liittyvät ennakkovalmistelut.
- päätettiin että v. 2018 Valtakunnallinen Puhallinmusiikin päivä on perjantai 18.5.2018.
- päätettiin että seuraava jäsenlehti ilmestyy maaliskuun alussa (ainesito kasassa 25.2.)
- päätettiin kokoontua seuraavan kerran Rovaniemellä 17.3. ja 18.3 sekä Tampereella 21.5.