Koulutustuki

Voisivatko orkesterisi harjoitukset olla myös Kansalaisfoorumin tukemia opintokerhoja? KYLLÄ!

Voisiko orkesteri järjestää tehoviikonloppukurssin ja saada sitä varten taloudellista tukea? KYLLÄ!

Kuinka paljon? Entä miten pitää toimia? Hallituksen koulutusvastaava Juuso Wallin vastaa jäsenistön kysymyksiin ja neuvoo mm. palkkiolomakkeiden täytössä. Yhteystiedot hallituksen sivuilla.

Koulutustuki jäsenorkestereille

Jäsenorkesterit voivat tehdä vapaamuotoisia hakemuksia omiin orkesterikoulutuksiin. Liittäkää mukaan selvitys koulutuksen sisällöstä sekä sen rahoitussuunnitelma. Avustuksen määrä päätetään hallituksen kokouksessa tapauskohtaisesti. HUOM Kurssilaisten matka-, majoitus tai ruokailukuluja ei tueta. 

Koulutustukea myös Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestarilinjan opiskelijan palkkaamiseen

Ulkopuolista kouluttaja tuo orkesteriin uusia tuulia ja ideoita esim. viikonloppukursseille. Kun pyydätte kouluttajan Sibelius-Akatemian puhallinkapellimestarilinjalta, liitto avustaa kouluttajapalkkiota 200€:lla. Jäsenorkesteri saa kurssiavustuksen jälkikäteen, kurssin tilitystä vastaan. Rahastonhoitajalle tulee toimittaa kulutositteet kurssin tuloista ja menoista, joita vastaan avustus maksetaan tilille. Koulutusasioista vastaa Juuso Wallin, joka ottaa vastaan avustushakemuksia ja kurssitilityksiä sekä neuvoo puhelimitse kysymyksissänne.

HUOM Koulutustuen hakemukset tulee olla hallituksella hyvissä ajoin ennen tapahtumaa, jälkikäteen ei tukea myönnetä. Huomioikaa hallituksen kokousten ajankohdat (helmikuu, toukokuu, syyskuu, marraskuu), kun lähetätte hakemuksenne. Hakemuksessa tulee käydä ilmi tarkka rahoitussuunnitelma (menot ja tulot eriteltyinä) sekä muut anotut avustukset. 

 

Suomen Puhallinorkesteriliiton jäsenillä on mahdollisuus hyödyntää Kansalaisfoorumin palveluita.

Kansalaisfoorumin (ent. Vapaan sivistystoiminnanliitto) sivuilta voi nyt kätevästi hakea kaikki kurssi tai kerhopaperit. Sivuilla on myös ohjeita papereiden täyttämiseksi. Lisäksi sivuilta löytyy linkit lisätietojen saamiseksi. Tutustu! (katso kohdat opintokerho tai oma kurssi)